ติดต่อเรา

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-15 20:30:00 อ่านแล้ว: 483 ครั้ง

หน่วยตจวิทยา

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451-484, 1755