ติดต่อเรา

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-12 15:48:34 อ่านแล้ว: 375 ครั้ง

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิคและโรคอ้วน

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451-452