งานวิจัยของหน่วย

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-12 15:47:50 อ่านแล้ว: 505 ครั้ง

1. Churuangsuk C, Griffiths D, Lean MEJ, Combet E. Impacts of carbohydrate-restricted diets on micronutrient intakes and status: A systematic review. Obes Rev. 2019;20(8):1132-47.

2. Churuangsuk C, Kherouf M, Combet E, Lean M. Low-carbohydrate diets for overweight and obesity: a systematic review of the systematic reviews. Obes Rev. 2018;19(12):1700-18.

3. Churuangsuk C, Lean M, Combet E. Low-carbohydrate diet score is associated with higher glycated haemoglobin: a secondary analysis of the UK national diet and nutrition surveys year 1–6. Clinical Nutrition. 2018;37:S304.

4. Churuangsuk C, Griffiths D, Lean MEJ, Combet E. Micronutrient intakes and plasma antioxidant micronutrients on low-carbohydrate diets – a systematic review. Proceedings of the Nutrition Society. 2018;77(OCE2):E37.

5. Churuangsuk C, Chusri S, Hortiwakul T, Charernmak B, Silpapojakul K. Characteristics, clinical outcomes and factors influencing mortality of patients with melioidosis in southern Thailand: A 10-year retrospective study. Asian Pac J Trop Med. 2016;9(3):256-60.

6. ชายธง ชูเรืองสุข. ผลของอาหารและการลดน้ำหนักต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี. วารสารโภชนบำบัด. 2559;24(3):1-7