บุคลากร

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-12 15:46:01 อ่านแล้ว: 3339 ครั้ง

อาจารย์ประจำหน่วย


อ.ดร.นพ.ชายธง ชูเรืองสุข 

Dr. Chaitong Churuangsuk M.D., Ph.D.

หัวหน้าหน่วยโภชนศาสตร์คลินิกและโรคอ้วน

  • แพทยศาสตรบัณฑิต 
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
  • M.Sc. สาขา Clinical Nutrition


Researcher Profile --> Download

อ.นพ.กิตติธัช แต้มแก้ว 

Mr. Kittithat Taemkaew M.D.
  • แพทยศาสตรบัณฑิต 
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์


 

 

 

ฝ่ายสนับสนุน


น.ส.ธิดารัตน์ แมนวงศ์

ผู้ประสานงานหน่วยโภชนศาสตร์คลินิกและโรคอ้วน

โทร. 074-451452