อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

เขียนโดย: - เมื่อ : 2021-01-28 14:19:47 อ่านแล้ว: 1211 ครั้ง

1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด >> Download.pdf

2. คู่มือการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคเลือด >> Download.pdf

3. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด >> Download pdf

4. เกณฑ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด >> Download pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง