อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-12-25 16:12:22 อ่านแล้ว: 1205 ครั้ง

1. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโรคไต  >> Download pdf

2. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต  >> Download pdf

3. คู่มือแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต >> Download pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง