อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-12-07 15:22:30 อ่านแล้ว: 2808 ครั้ง

1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร >> Download pdf

2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  >> Download pdf

3. ใบสมัคร (GI and Advanced Endoscopy Fellow) >> Download pdf

4. เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 >> Download pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง