อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-09-21 09:49:12 อ่านแล้ว: 1406 ครั้ง

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต >> Download pdf

2. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต >> Download pdf

3. คู่มือการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต >> Download.pdf

4. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชบำบัดวิกฤปีการศึกษา 2563 >> Download.pdf

 

บทความที่เกี่ยวข้อง