อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจฯ

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-09-08 09:45:16 อ่านแล้ว: 1723 ครั้ง

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ >> Download pdf

2. ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ปีการศึกษา 2564 >> Download pdf

3. คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ >> Download pdf

4. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และสาขาต่อยอด >> Download pdf

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง