ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์

เขียนโดย: - เมื่อ : 2020-03-12 14:23:32 อ่านแล้ว: 13082 ครั้ง

1. ตาราง Fellow และแพทย์ประจำหน่วย ประจำเดือน ก.พ. 2566

2. ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอกคลินิกอายุรกรรม ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66

3. ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานแพทย์ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (Intern) ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 1 ธ.ค.65 - 1 ม.ค.66

4. ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานแพทย์ ปีการศึกษา 2565

5. ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอกคลินิกอายุรกรรม (OPD) Fellow (1 ก.ค. 65 - 15 มิ.ย. 66)

6. รายชื่ออาจารย์และระบบการปรึกษาสาขาวิชากรณี พชท./พจบ. ปรึกษาเรื่องการดูแลผู้ป่วยคลินิกอายุรกรรม

7. แบบฟอร์มขอแจ้งวันไม่ออกตรวจผู้ป่วย

8. ตารางเวรนอกเวลาแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 9 ม.ค. - 5 ก.พ.66

9. ตารางเวรนอกเวลาแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 6 ก.พ. - 5 มี.ค.66