บุคลากรสำนักงาน

เขียนโดย: - เมื่อ : 2019-09-02 23:57:10 อ่านแล้ว: 4425 ครั้ง

น.ส.อารีย์ บุญธรรม

น.ส.อารีย์ บุญธรรม
เลขานุการสาขาวิชา
โทรศัพท์ 074-451-458
 

น.ส.ฐิตินันท์  แก้วพารัตน์

น.ส.ฐิตินันท์  รัษฐานุวัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.ฐิตินันท์  แก้วพารัตน์

น.ส.สุภัทรา แก้วพลงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


น.ส.พลอยไพลิน อัญญรัตนมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางอาอีฉ๊ะ โสดาหวัน
นางอาอีฉ๊ะ โสดาหวัน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

น.ส.ชุติมา ชุมประมาณ
น.ส.ชุติมา ชุมประมาณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

น.ส.เปมิกา สุวรรณชาตรี

น.ส.เปมิกา สุวรรณชาตรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

น.ส.ธิดารัตน์ แมนวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

น.ส.พัชริกา วรสิทธิกร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

นางสาลินี ทองวงศ์

นางสาลินี ทองวงศ์
พนักงานบริการ บ1

นางจันทร์จิรา พลันสังเกต

นางจันทร์จิรา พลันสังเกต
แม่บ้าน บ1

นายชาญศิลป์ ผ่องสุวรรณ

นายชาญศิลป์ ผ่องสุวรรณ
พนักงานบริการ บ1

นางกุสุมา คงรักษ์

นางกุสุมา คงรักษ์
แม่บ้าน บ1

 

 

 

 

นายเจริญพร แก้วละเอียด

นายเจริญพร แก้วละเอียด
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 

นางเพลินพิศ วรรณพงค์

นางเพลินพิศ วรรณพงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 

น.ส.นันท์สัณห์ อชิรปัญญากร

น.ส.นันท์สัณห์ อชิรปัญญากร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
 

น.ส.ปิยรัตน์ นิคมรัตน์

น.ส.ปิยรัตน์ นิคมรัตน์
เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ
 

นางสุรัสวดี สุวรรณรัตน์ 

นางสุรัสวดี สุวรรณรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานวิจัย ปฏิบัติงาน
 

น.ส.มาซีเต๊าะ สาแม็ง
เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ